ประชุมออนไลน์ การติดตามผู้ป่วยจิตเวช เสี่ยงต่อการก่อความรุแรงสูง (SMI-V)
ประกาศ : พฤ. 21 ก.ย. 66

ประชุมออนไลน์ การติดตามผู้ป่วยจิตเวช เสี่ยงต่อการก่อความรุแรงสูง (SMI-V)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามผู้ป่วยจิตเวช เสี่ยงต่อการก่อความรุแรงสูง (SMI-V) ผ่านทาง ZOOM Meeting Join Zoom Meeting

อ่านเพิ่มเติม..
เตรียมชุมชน
ประกาศ : พ. 20 ก.ย. 66

เตรียมชุมชน

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม..
เตรียมชุมชน
ประกาศ : ศ. 15 ก.ย. 66

เตรียมชุมชน

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม..
เตรียมชุมชน
ประกาศ : พ. 13 ก.ย. 66

เตรียมชุมชน

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม..
Metaverse โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศ : อ. 29 ส.ค. 66

Metaverse โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเยี่ยมชมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำที่จำลองโลกเสมือนจริง

อ่านเพิ่มเติม..
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ
ประกาศ : ศ. 25 ส.ค. 66

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ

อ่านเพิ่มเติม..