ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ประกาศ : ศ. 2 ก.พ. 67
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม..
MCATT ลงเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต
ประกาศ : ศ. 19 ม.ค. 67
MCATT ลงเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต

ทีม MCATT ลงเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต กลุ่มผู้เห็นและรับรู้เหตุการณ์ กรณีนักเรียนชั้น ม.2 พลัดตกอาคารเรียน

อ่านเพิ่มเติม..
ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
ประกาศ : ศ. 19 ม.ค. 67
ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program: Triple-p)

อ่านเพิ่มเติม..
โควิด-19 ระบาดในหอผู้ป่วย
ประกาศ : พ. 27 ธ.ค. 66
โควิด-19 ระบาดในหอผู้ป่วย

ส.ค.ร.6 ชลบุรีร่วมสอบสวนโรค กรณีการระบาดของโควิด-19 ในหอผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม..
ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และองค์กรสมรรถนะสูง
ประกาศ : พฤ. 21 ธ.ค. 66
ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และองค์กรสมรรถนะสูง

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และองค์กรสมรรถนะสูง

อ่านเพิ่มเติม..
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากร
ประกาศ : พ. 20 ธ.ค. 66
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากร

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ” ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม..
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง