สวัสดีวันปีใหม่ไทย 2566
สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 2566
ขบวนแห่พระพุทธบูรพา
พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล เพื่อให้บุคคลากรได้สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล
สุขสันต์วันสงกรานต์
อยู่ดีมีสุข บุคคลากรร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกัน
Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน
Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง

รายละเอียด »

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ
ยินดีต้อนรับ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ข่าวสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง

อ่าน »

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

Scroll to Top