banner

105 ปี แห่งวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

105 ปี แห่งวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) วันที่ 28 ก.ย. 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์เป็นประธาน ในกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติของโรงพยาบาล เนื่องในโอกาส “วันพระราชทานธงชาติไทย” เป็นวันสำคัญของชาติ และเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติและในปีนี้เวียนบรรจบครบรอบ 105 ปี แห่งการพระราชทานธงชาติไทย (ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460) และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอีดดังนี้ ประกาศรับพยาบาล

รับสมัคร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

รับสมัครเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ พนักงานราชการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้หญิง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้หญิง รายละเอียดดังนี้

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รองผู้ว่าราชการสระแก้วเป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ……………………….. วันที่ 5 กันยายน 2565 กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธาน และนางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการและอนุกรรมการ ณ ห้องสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีนายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วย และนายแพทย์พรรธนภ ตันฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน และผลักดัน การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และกระบวนการดูแล ผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 6 cr:กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา

1 2

รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

ผู้อำนวยการ

นายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ