ร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน
กิจกรรมโรงพยาบาล

ร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

............................

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน จำนวน 2 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน รพ.เขาฉกรรจ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ สถานีอนามัยนาคันหัก รพ.สต.ไทรทอง ได้มติที่ประชุม คือ จัดทีมตำรวจและฝ่ายปกครองเยี่ยมบ้านเพื่อป้องปรามการเสพยาเสพติด หากอาการกำเริบญาติจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

Cr: POYJUNG

อ่านเพื่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมออนไลน์ การติดตามผู้ป่วยจิตเวช เสี่ยงต่อการก่อความรุแรงสูง (SMI-V)

ประชุมออนไลน์ การติดตามผู้ป่วยจิตเวช เสี่ยงต่อการก่อความรุแรงสูง (SMI-V)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามผู้ป่วยจิตเวช เสี่ยงต่อการก่อความรุแรงสูง (SMI-V) ผ่านทาง ZOOM Meeting Join Zoom Meeting

1 วันที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมชุมชน

เตรียมชุมชน

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

2 วันที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมชุมชน

เตรียมชุมชน

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

1 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

สาระน่ารู้

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

2 วันที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย) 1 อัตรา

รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย) 1 อัตรา

รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย) 1 อัตรา ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยนอก

1 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัคร  พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

2 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...