ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
กิจกรรมโรงพยาบาล

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

#โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

www.royaloffice.th

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗

อ่านเพื่มเติม ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ข้าราชการดีเด่น กรมสุขภาพจิต" ประจำปี พ.ศ. 2566

"ข้าราชการดีเด่น กรมสุขภาพจิต" ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดี กับ "ข้าราชการดีเด่น กรมสุขภาพจิต" ประจำปี พ.ศ. 2566

2 เดือนที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดให้บริการ

2 เดือนที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6 และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด

2 เดือนที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

สาระน่ารู้

ข่าวสมัครงาน

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

1 วันที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ พกส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ พกส.

1.ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานธุรการ,ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

1 วันที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ นักจัดการงานทั่วไป

1 วันที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องจัดยา Unit dose จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องจัดยา Unit dose จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องจัดยา Unit dose จำนวน 1 เครื่อง

2 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...