banner

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์jvsakaeo.go.th

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab ข่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนฯ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยใหม่ คำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายงานงบประมาณประจำปี แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ พยบ.มี.ค.66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ชาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ชาย ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ชาย รายละเอียดดังนี้ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินพยาบาลวิชาชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ ผชล. 20ก.พ.66

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนายช่างไฟฟ้า – วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ – ค่าตอบแทน 11,500.- บาท/เดือน – อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ รายละเอียดดังนี้ นายช่างไฟฟ้า 20ก.พ.66

ทีมสัตวแพทย์สระแก้ว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันเพื่อควบคุมการเจริญพันธุ์ของแมว และสุนัขบริเวณโรงพยาบาล

วันพุธที่ 15 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น.นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร เข้าร่วมทำหมันควบคุมการเจริญพันธุ์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์ โดยมีนายไพศาล ยิ้มกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (ENV)และคณะ ให้การต้อนรับ วันนี้สามารถ ควบคุมแมวจรจัดและมีเจ้าของได้ทั้งหมด จำนวน 11 ตัว เพื่อทำหมันและฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า และติดสัญลักษณ์ที่ตัวแมวจรจัดเพื่อให้ทราบว่าผ่านการฉีดยาแล้ว อำนวยความสะดวกโดยทีมบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณแปลงเกษตรสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย Cr: #ทีม_ENV

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลวังน้ำเย็น สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น และกองสวัสดิการสังคม ได้มติที่ประชุม คือ พื้นที่จัดตั้งคณะทำงานดูแลเฉพาะกิจ ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดเพื่อป้องการเสพซ้ำที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ทุกวันอังคาร หากมีพฤติกรรมรุนแรง ลักทรัพย์ เสพยาเสพติด ให้ญาติแจ้งตำรวจคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย Cr: POYJUNG

1 2

Business Continuity Plan : BCP

รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

ผู้อำนวยการ

นายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ