banner

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ……….. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ทีม mcatt ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ เด็กนักเรียนรถยนต์พลิกคว่ำ

ทีม mcatt ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและ ประเมินสุขภาพจิต ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่เด็กนักเรียนรถยนต์พลิกคว่ำที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (mcatt) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โรงพยาบาลคลองหาด โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงเยี่ยมให้กำลังใจและ ประเมินสุขภาพจิต ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ เด็กนักเรียนรถยนต์พลิกคว่ำที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว จำนวน 2 ครอบครัว  และร่วมวางแผนการติดตามกลุ่มเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไป Cr: pum👑chonthicha  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานประจำห้องยา ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานประจำห้องยา ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ของบุคคลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการประมิน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้

รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ …………….. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย) 1 อัตรา >>วุฒิ ม.3-ม.6 >>เงินเดือน 7,590 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2565 ช่วงเวลา 09.00-15.30 น. รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ของบุคคลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้

รับสมัครนักจัดการงานทั่วไปและพนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา >>ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 80 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม. >>ได้รับวุฒิปริญญา ทุกสาขา >> อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ 2. ตำแหน่ง พนักงานประขำห้องยา จำนวน 1 อัตรา >>ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม. >>มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3-6(ม.3-ม.6) >> อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้

Business Continuity Plan : BCP

รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์