MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19โรงพยาบาลสนาม ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล

MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19โรงพยาบาลสนาม ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล
………………….
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงเยียวยาจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล  ความเครียด และทำกิจกรรมให้สุขศึกษาสุขภาพจิต การจัดการความเครียด การสังเกตตนเอง พูดคุย ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต ผ่านเสียงตามสาย  ณ   โรงพยาบาลสนามกองทับบก(รพ.ค่ายสุรสิงหนาท) โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด  78 ราย

หลังจากนั้น เวลา 13.00 – 16.00 น. ทีม MCATT(Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงเยียวยาจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล  ความเครียด และทำกิจกรรมให้สุขศึกษาสุขภาพจิต การจัดการความเครียด การสังเกตตนเอง พูดคุย ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต ผ่านเสียงตามสาย  ณ  โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด  48 ราย

cr:จ๋าจ๋า