ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง)
ประกาศ : อ. 5 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม..
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศ : ศ. 1 มี.ค. 67
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 ทุนๆละ 40,000 บาท/คน/ปี

อ่านเพิ่มเติม..
รับสมัคร ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา
ประกาศ : อ. 27 ก.พ. 67
รับสมัคร ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม..
รับสมัคร นายช่างโยธา1 อัตรา
ประกาศ : อ. 27 ก.พ. 67
รับสมัคร นายช่างโยธา1 อัตรา

รับสมัคร นายช่างโยธา1 อัตรา เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

อ่านเพิ่มเติม..
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(หญิง)
ประกาศ : อ. 27 ก.พ. 67
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(หญิง)

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(หญิง)

อ่านเพิ่มเติม..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ : อ. 27 ก.พ. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม..
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง