ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม

ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program: Triple-p)

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program: Triple-p) ............................ วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มอบหมายให้ทีมงานการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ของโรงพยาบาลฯ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต ที่ 6 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการ สร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสารภี ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดย โปรแกรม Thai Tripple-p นี้เป็นโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทยสำหรับครอบครัว สอนทักษะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วยการลงมือฝึกปฎิบัติต่อเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีทักษะในการกอด เล่า เล่น เต้น วาด สร้างสมาธิ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของลูกที่บ้าน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นกำลังของชาติในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศต่อไป cr: pui 🐛2024

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 19 ม.ค. 67 (4 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง