ประเมินนักศึกษาพยาบาล หลังเข้าฝึกปฏิบัติงาน

ประเมินนักศึกษาพยาบาล หลังเข้าฝึกปฏิบัติงาน

การประเมินนักศึกษาพยาบาล หลังเข้าฝึกปฏิบัติงานวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

การประเมินนักศึกษาพยาบาล หลังเข้าฝึกปฏิบัติงานวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
......................
1 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00 น. นายพรชัย ทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล

เป็นประธานการประเมินนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์

หลังเข้าฝึกปฏิบัติงานวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

 

Cr:HR_เตือน

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 1 ธ.ค. 66 (5 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง