ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริการที่คุ้มค่าต่อหน่วยต้นทุนการบริการรายครั้งของผู้รับบริการระบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริการที่คุ้มค่าต่อหน่วยต้นทุนการบริการรายครั้งของผู้รับบริการระบบผู้ป่วยนอก
 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 27 ต.ค. 66 (4 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง