ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : จ. 30 ต.ค. 66 (5 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง