วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

จิตเวชสระแก้วฯรวมพลังจัดกิจกรรม “ใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน” วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

จิตเวชสระแก้วฯรวมพลังจัดกิจกรรม “ใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน” วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566
.............
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น.

นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ นายไพศาล ยิ้มกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมทำกิจกรรม ใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนป่าต้นคูณ(ราชพฤกษ์)ด้านทิศใต้ของอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติสืบต่อไป

 

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : อ. 24 ต.ค. 66 (6 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง