ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

...................

วันที่ 18 ตุลาคม 2566  นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มอบหมายให้ทีม MCATT ลงเยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล  พื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังน้ำเย็น นำทีม ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว พมจ.สระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวังน้ำเย็น หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอวังน้ำเย็น โดยได้ลงเยี่ยมครอบครัวจำนวน 8 ครอบครัว (ต.คลองหินปูน 1 ครอบครัว ต.วังน้ำเย็น 4 ครอบครัว ต.ตาหลังใน 1 ครอบครัว ต.ทุ่งมหาเจริญ 2 ครอบครัว) จากผลการประเมินคัดครองสุขภาพจิต จำนวน 11 ราย (ผู้ใหญ่ 10 ราย เด็ก 1 ราย) พบปัญหา วิตกกังวล นอนไม่หลับ จำนวน 3 ราย และได้ส่งต่อให้พื้นที่ดูแลต่อเนื่องต่อไป

 

Cr:จ๋าจ๋า

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พฤ. 19 ต.ค. 66 (7 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง