ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ

สภากาชาดไทย และสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติ การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ

รายละเอียดดังนี้

คลิ๊กแสดงความคิดเห็น

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 25 ส.ค. 66 (4 สัปดาห์ที่แล้ว)