MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ

MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ

MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ในเขตพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ในเขตพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
...................
วันที่ 16 ตุลาคม 2566  นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้มอบหมายให้ทีม MCATT ลงเยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล  ในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร นำทีม ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว พมจ.สระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอวัฒนานคร โดยได้ลงเยี่ยมครอบครัวจำนวน 8 ครอบครัว (ต.ท่าเกวียน 2 ครอบครัว ต.โนนหมากเค็ง 2 ครอบครัว ต.หนองตะเคียนบอน 1 ครอบครัว ต.หนองหมากฝ้าย 1 ครอบครัว ต.หนองน้ำใส 1 ครอบครัว และ ต.แซร์ออ 1 ครอบครัว) จากผลการประเมินคัดครองสุขภาพ จำนวน 13 ราย (ผู้ใหญ่ 10 ราย เด็ก 3 ราย) พบปัญหา วิตกกังวล นอนไม่หลับ จิตแพทย์พิจารณาให้การรักษา  จำนวน 2 ราย และได้ส่งต่อในพื้นที่ดูแลต่อเนื่องต่อไป

Cr: pum👑chonthicha

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : อ. 17 ต.ค. 66 (7 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง