โควิด-19 ระบาดในหอผู้ป่วย

โควิด-19 ระบาดในหอผู้ป่วย

ส.ค.ร.6 ชลบุรีร่วมสอบสวนโรค กรณีการระบาดของโควิด-19 ในหอผู้ป่วย

ส.ค.ร.6 ชลบุรีร่วมสอบสวนโรคกรณีการระบาดของโควิด-19 ในหอผู้ป่วย
..........
 26 ธันวาคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสอบสวนโรค กรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในหอผู้ป่วย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และสำนัก
งานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร เพื่อร่วมวางแผนและมาตรการควบคุมการระบาดซ้ำ เพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
 

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พ. 27 ธ.ค. 66 (4 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง