รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยจิตเวชยากไร้


รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยจิตเวชยากไร้
..............
14 ธันวาคม 2566 คุณกัลยรัตน์ สุมิตร ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัทและกฏหมาย
 บริษัท น้ำตาลขอนเเก่น จำกัด (มหาชน) และทีมงาน

มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยจิตเวชยากไร้
จำนวน 36,000 บาท(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
โดยมีนายไพศาล ยิ้มกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวอรวรรณ แก้วอนันต์
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ เป็นตัวแทนรับมอบ  ในโอกาสนี้นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร
ร่วมเป็นเกียรติด้วย ณ อาคารผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พ. 20 ธ.ค. 66 (5 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง