สร้างแกนนำนักเรียนจิตดี ในสถานศึกษา

สร้างแกนนำนักเรียนจิตดี ในสถานศึกษา

ประชุมวางแผนแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันดูแลรักษาวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน สร้างแกนนำนักเรียนจิตดี ในสถานศึกษา

ประชุมวางแผนแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันดูแลรักษาวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน สร้างแกนนำนักเรียนจิตดี ในสถานศึกษา

………………………………..

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566  นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มอบหมายให้นายแพทย์ภัทรชัย สิมะโรจน์ นายแพทย์ปฎิบัติการ และกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ประชุมวางแผนแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันดูแลรักษาวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน  ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและสามารถดูแลสุขภาพจิตตนเองและเพื่อนได้ ผ่านโปรแกรม สร้างแกนนำนักเรียนจิตดี ในสถานศึกษา โดยมี นายจีรศักดิ์ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมวางแผนร่วมกัน

 

Cr:จ๋าจ๋า

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พฤ. 30 พ.ย. 66 (5 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง