ประกาศรายชื่อผู้ผ่านนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข


ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงวันที่ 20 กันยายน2566
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล
จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ( จำนวน 1 อัตรา) นั้น  
บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้
 

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 6 ต.ค. 66 (6 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง