โครงการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากร

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากร

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ” ประจำปี 2566

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ” ประจำปี 2566
...........................

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ” ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 โดยมุ่งหวังให้บุคลากร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการธำรงรักษาสุขภาพ การออกกำลังกาย ตลอดจนเกิดความรู้     ความเข้าใจและทักษะวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลต่อผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พ. 20 ธ.ค. 66 (5 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง