ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และองค์กรสมรรถนะสูง

ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และองค์กรสมรรถนะสูง

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และองค์กรสมรรถนะสูง

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และองค์กรสมรรถนะสูง
.......................
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และองค์กรสมรรถนะสูง โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย ผู้บริหารสังกัดกรมสุขภาพจิต บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต จากกองส่วนกลาง สถาบัน โรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพจิต รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,000 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจบริการต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายที่แข็งแรง เป็นผู้นำด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งสร้างทีมงานที่มีความสามัคคี เข้มแข็ง และยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และในโอกาสนี้ นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และคณะได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 9 อาคารศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา

       และต่อมาเวลา 17.00 น. นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการ พาเหรด : องค์กรแห่งความสุข โดยมีนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมสุขภาพจิตเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามฟุตบอล โรงพยาบาลศรีธัญญา
 

Cr:รพ.ศรีธัญญา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พฤ. 21 ธ.ค. 66 (5 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง