แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรม“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรม“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
………………….

29 ตุลาคม 2566 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ ทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ขับเคลื่อนผ่าน 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดสระแก้วได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้ร่วมจัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว” ณ ลานพระสยามเทวาธิราช อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกันโรค หลอดเลือดสมอง มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดนิทรรศการให้ความรู้ โรคหลอดเลือดสมอง จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นโดยมีผู้ร่วมสมัครเดินวิ่ง จำนวน 2,000 กว่าคน ในโอกาสนี้นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มอบหมายให้นายพรชัย ทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล และคณะเข้าร่วมกิจกรรม
 
Cr: Secretary JAN

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : อา. 29 ต.ค. 66 (3 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง