การฟื้นฟูทักษะการบันทึกข้อมูลและทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

การฟื้นฟูทักษะการบันทึกข้อมูลและทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

การประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการบันทึกข้อมูลและทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I และติดตามการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 6

การประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการบันทึกข้อมูลและทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I และติดตามการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 6
……………………

15 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  ได้มอบหมายให้กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการบันทึกข้อมูลและทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I และติดตามการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567  ณ โรงแรมไมค์ การ์เด้นพัทยา ตามแผนดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถประเมินและคัดกรองเด็กปฐมวัยด้วยTEDA4I หรือ เครื่องมือมาตรฐาน เพื่อช่วยเหลือให้มีพัฒนาการสมวัย และบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมครัังนี้ ประกอบด้วยตัวแทน ของ สสจ/รพศ/รพช. ในจังหวัดสระแก้ว,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,ตราด และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 8 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 65  คน

Cr: pui 🐛2024

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 16 ก.พ. 67 (3 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง