ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง)

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง)
รายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : อ. 22 ส.ค. 66 (1 เดือนที่แล้ว)