รับบสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง)

รับบสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง)

รับบสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง)  อัตราว่าง    ๑ อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง    พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง)    .
อัตราว่าง    ๑ อัตรา
ค่าจ้าง            ๘,๖๙๐  บาท

รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
 ยกเว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดดังนี้
 

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พ. 7 ก.พ. 67 (2 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง