ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ผู้ช่วยช่างทั่วไป

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
    
1. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

รายละเอียดดังนี้
 

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 19 เม.ย. 67 (1 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง