ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ ในเขตพื้นที่อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ ในเขตพื้นที่อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ในเขตพื้นที่อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ในเขตพื้นที่อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

...................

วันที่ 19 ตุลาคม 2566  นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มอบหมายให้ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล  พื้นที่อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายละเอียด สนั่นทุ่ง นายอำเภอโคกสูง นำทีม ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว พมจ.สระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลโคกสูง โรงพยาบาลตาพระยา หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา โดยได้ลงเยี่ยมครอบครัวในอำเภอโคกสูง จำนวน 4 ครอบครัว (ต.โคกสูง 1 ครอบครัว ต.หนองม่วง 1 ครอบครัว ต.หนองแวง 1 ครอบครัว ต.โนนหมากมุ่น 1 ครอบครัว)
จากผลการประเมินคัดครองสุขภาพจิต จำนวน 5 ราย ไม่พบความเสี่ยง

หลังจากนั้น  ได้ลงเยี่ยมครอบครัวในอำเภอตาพระยา จำนวน 2 ครอบครัว (ต.ตาพระยา 1 ครอบครัว ต.ทัพราช 1 ครอบครัว) จากผลการประเมินคัดครองสุขภาพจิต จำนวน 3 ราย พบปัญหาวิตกกังวล นอนไม่หลับ จำนวน 2 ราย และได้ส่งต่อให้พื้นที่ดูแลต่อเนื่องต่อไป

Cr:กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 20 ต.ค. 66 (6 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง