รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 ทุนๆละ 40,000 บาท/คน/ปี

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

------------------------------

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 ทุนๆละ 40,000 บาท/คน/ปี และกลับมาปฏิบัติงานโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์หลังสำเร็จการศึกษา

รายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 1 มี.ค. 67 (2 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง