เตรียมชุมชน

เตรียมชุมชน

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

............................

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวรวิทย์ ทวีทอง ปลัดอำเภอ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว  รพ.สต.คลองผักขม สภ.เมืองสระแก้ว สภ.ปางสีดา ได้มติที่ประชุม คือ จัดทีมตำรวจและฝ่ายปกครองเยี่ยมบ้านเพื่อป้องปรามการเสพยาเสพติด หากอาการกำเริบญาติจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

Cr: POYJUNG

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 15 ก.ย. 66 (8 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง