โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศทางการพยาบาล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศทางการพยาบาล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศทางการพยาบาล ครั้งที่ 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศทางการพยาบาล
....................................
7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายพรชัย ทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศทางการพยาบาล ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จัดโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล ซึ่งการนิเทศทางการพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารและการปฏิบัติทางการพยาบาลนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ             ทางการพยาบาล และสร้างความเชี่ยวชาญในงานการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อไป

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พฤ. 7 ธ.ค. 66 (5 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง