ร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน

ร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

............................

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน จำนวน 2 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน รพ.เขาฉกรรจ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ สถานีอนามัยนาคันหัก รพ.สต.ไทรทอง ได้มติที่ประชุม คือ จัดทีมตำรวจและฝ่ายปกครองเยี่ยมบ้านเพื่อป้องปรามการเสพยาเสพติด หากอาการกำเริบญาติจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

Cr: POYJUNG

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 1 ก.ย. 66 (8 เดือนที่แล้ว)