ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลซ้ำ ครั้งที่ 5

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลซ้ำ ครั้งที่ 5

รับมอบใบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลซ้ำ ครั้งที่ 5

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และคณะได้เข้าร่วมการประชุม

The 24th HA National Forum“Growth Mindset for Better Healthcare System”

ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

ระหว่าง วันที่ 12-15 มีนาคม 2567 และในโอกาสนี้ นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลซ้ำ  ครั้งที่ 5 ณ แกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พ. 13 มี.ค. 67 (2 เดือนที่แล้ว)