ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

รับมอบเงินบริจาค เพื่องานฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำ

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งต่อความสุขให้กับคนพิเศษที่ต้องการโอกาส

.........

22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.  นายไพศาล ยิ้มกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 25,000.-บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากคุณปิยะ  แก้วสมจันทร์ ผู้จัดการบริษัทบี.เอ็น.ฟาร์ม จำกัด และคุณบุษรา  ปานสิงห์ ครัวย่าเข็ม วัฒนานคร มอบเงินบริจาค เพื่องานฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำ (ร้านแสนดีคลับ) สำหรับผู้ป่วย และคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการสติปัญญา และออทิสติก ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พ. 22 พ.ย. 66 (5 เดือนที่แล้ว)