ร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน

ร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

............................

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน จำนวน 2 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายนายชื่น เย็นจิตต์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว รพ.ตาพระยา รพ.สต.หนองผักแว่น รพ.สต.หนองติม  ได้มติที่ประชุม คือ ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้ป่วย จัดทีมตำรวจและฝ่ายปกครองเยี่ยมบ้านเพื่อป้องปรามการเสพยาเสพติด หากอาการกำเริบญาติจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

Cr: POYJUNG

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พ. 23 ส.ค. 66 (3 เดือนที่แล้ว)