เปิดระบบบริการ Tele psychiatry medicine

เปิดระบบบริการ Tele psychiatry medicine

เปิดระบบบริการ Tele psychiatry medicine  สำหรับผู้รับบริการที่มาตรวจแบบผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
โดย กลุ่มงานผู้ป่วยนอกงานบริการจิตเวชผู้ใหญ่ 
เปิดระบบบริการ Tele psychiatry medicine
 สำหรับผู้รับบริการที่มาตรวจแบบผู้ป่วยนอก
 ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พ. 23 ส.ค. 66 (3 เดือนที่แล้ว)