รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

จิตเวชสระแก้วฯ รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รวมมูลค่า 640,000.-บาท

จิตเวชสระแก้วฯ รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
...............
 วันที่ 12 ตุลาคม 2566  เวลา 14.00 น. นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ 
ประกอบด้วย เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิกพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน1 เครื่อง
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ จำนวน1 เครื่อง
รวมมูลค่า 640,000.-บาท
 ซึ่งบริจาคโดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีคุณอมรรัตน์ แซ่เฮ้า   
ตัวแทนจากบริษัทจัดจำหน่ายเป็นผู้ส่งมอบ พร้อมสาธิตวิธีการใช้งานให้กับเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การให้บริการด้วยไฟฟ้า(ECT) อาคารอุษารมณีย์ เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
 โรงพยาบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พฤ. 12 ต.ค. 66 (7 เดือนที่แล้ว)