ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ เขตพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ เขตพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล เขตพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล เขตพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
..........................

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสมใจ พุทธเสนา  นายอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จัดหางานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานระดับอำเภอและตำบลที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยียวยาและให้กำลังใจครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์  ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์ ทั้งนี้นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้ให้ทีม MCATT ลงเยี่ยมครอบครัวร่วมกับคณะ  จำนวน 9 ครอบครัว ได้ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพกายและจิต ญาติของผู้ใช้แรงงาน จำนวน 16 ราย ผลการประเมินพบว่า ไม่พบความเสี่ยง 14 ราย และอีก 2 ราย มีความเครียดเล็กน้อย พบปัญหาวิตกกังวล นอนไม่หลับ และได้ส่งต่อให้พื้นที่ รพ.สต.ใกล้บ้านติดตามประเมินตามระยะในภาวะวิกฤตต่อไป

Cr:กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 27 ต.ค. 66 (6 เดือนที่แล้ว)