ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ

ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ

ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล เขตพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล เขตพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
..............................
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสมบัติ เสียมทอง นายอำเภอวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จัดหางานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานระดับอำเภอและตำบลที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยียวยาและให้กำลังใจครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์  ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ ทั้งนี้นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้ให้ทีม MCATT ลงเยี่ยมครอบครัวร่วมกับคณะ  จำนวน 3 ครอบครัว ได้ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพกายและจิต ญาติของผู้ใช้แรงงาน จำนวน 6 ราย (ผู้ใหญ่ 4  ราย เด็ก 2 ราย ) ผลการประเมินพบว่า มีความเครียดเล็กน้อย จำนวน 6 ราย เนื่องจากแรงงาน อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยห่างจากจุดสงคราม และรอการตัดสินใจกลับประเทศไทย  และได้ส่งต่อให้พื้นที่ รพ.สต.ใกล้บ้านติดตามประเมินตามระยะในภาวะวิกฤตต่อไป

Cr: pum👑chonthicha

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พ. 25 ต.ค. 66 (6 เดือนที่แล้ว)