พัฒนาระบบการทำงาน และผลักดันการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551

พัฒนาระบบการทำงาน และผลักดันการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551

พัฒนาระบบการทำงาน และผลักดันการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และกระบวนการดูแล ผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 6

พัฒนาระบบการทำงาน และผลักดัน การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และกระบวนการดูแล ผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 6

..................
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายโดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธาน และนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเลขานุการและอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน และผลักดัน การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และกระบวนการดูแล ผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 6
cr:กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา

 

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 1 ก.ย. 66 (8 เดือนที่แล้ว)