ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Admin

โครงการฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเวช (กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2566)

โครงการฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเวช (กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2566)      วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเวช (กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2566) กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนายจิรพงศ์ วิรัช หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมบำบัด

อ่าน »
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Admin

มูลนิธิปอเต็กตึ๊งบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน

มูลนิธิปอเต็กตึ๊งบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิปอเต็กตึ๊งได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เดือนละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวม 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

อ่าน »
Link ที่เกี่ยวข้อง
Admin

Flow การให้บริการผู้ป่วยนอก

Related posts: การใช้งานเครื่องช่างน้ำหนัก และเครื่องวัดความดัน ขั้นตอนการเยี่ยมญาติผ่าน Tele นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ jvsakaeo.go.th

อ่าน »
Link ที่เกี่ยวข้อง
Admin

วิดีโอคิวนัดบริการออนไลน์

[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget] Related posts: การใช้งานเครื่องช่างน้ำหนัก และเครื่องวัดความดัน ขั้นตอนการเยี่ยมญาติผ่าน Tele นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ jvsakaeo.go.th

อ่าน »
Link ที่เกี่ยวข้อง
Admin

จองคิวออนไลน์

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget] Related posts: การใช้งานเครื่องช่างน้ำหนัก และเครื่องวัดความดัน ขั้นตอนการเยี่ยมญาติผ่าน Tele นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ jvsakaeo.go.th

อ่าน »
Link ที่เกี่ยวข้อง
Admin

ขั้นตอนการเยี่ยมญาติผ่าน Tele

[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget] Related posts: การใช้งานเครื่องช่างน้ำหนัก และเครื่องวัดความดัน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ jvsakaeo.go.th จองคิวออนไลน์

อ่าน »
Scroll to Top