ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดี กับชาว JVSK ทุกท่าน …………… ในโอกาสที่ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีระยะเวลาการรับรอง 2 ปี ระหว่าง 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567 รับรองโดยกรมอนามัย Public

105 ปี แห่งวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

105 ปี แห่งวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) วันที่ 28 ก.ย. 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์เป็นประธาน ในกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติของโรงพยาบาล เนื่องในโอกาส “วันพระราชทานธงชาติไทย” เป็นวันสำคัญของชาติ และเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติและในปีนี้เวียนบรรจบครบรอบ 105 ปี แห่งการพระราชทานธงชาติไทย (ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460) และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน Public

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รองผู้ว่าราชการสระแก้วเป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ……………………….. วันที่ 5 กันยายน 2565 กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธาน และนางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการและอนุกรรมการ ณ ห้องสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีนายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วย และนายแพทย์พรรธนภ ตันฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน และผลักดัน การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และกระบวนการดูแล ผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 6 cr:กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา Public

ทีม mcatt ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ เด็กนักเรียนรถยนต์พลิกคว่ำ

ทีม mcatt ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและ ประเมินสุขภาพจิต ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่เด็กนักเรียนรถยนต์พลิกคว่ำที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (mcatt) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โรงพยาบาลคลองหาด โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงเยี่ยมให้กำลังใจและ ประเมินสุขภาพจิต ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ เด็กนักเรียนรถยนต์พลิกคว่ำที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว จำนวน 2 ครอบครัว  และร่วมวางแผนการติดตามกลุ่มเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไป Cr: pum👑chonthicha   Public

การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565

การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565 ………………… ระหว่าง​วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพลอยจันทน์ ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และนายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้มอบหมายให้ นายทรงภพ ขุนเมือง รองผู้อำนวยการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงาน ในหัวข้อสุขภาพจิต และในโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการ ได้ฝากประเด็นติดตามเรื่องงานสุขภาพจิตเรื่องเครื่องมือการดักจับ สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย และพยายามฆ่าตัวตาย รวมถึงการคัดกรองกลุ่มเข้าถึง และเข้าไม่ถึงบริการจิตเวช และการดักจับกลุ่มประชาชน (กลุ่มป่วย /ไม่ป่วย)  ในพื้นที่  โดยบูรณาการงานทั้งกายและจิตเข้าไปในกลุ่มคลินิกต่างๆในโรงพยาบาล Cr:กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา Public

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรฯ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ . ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ Public

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 ……. 2 สิงหาคม 2565 นายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนสุขภาพจิตแห่งชาติ นโยบายกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้วและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานสุขภาพจิต เพื่อให้การบริการของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์สอดคล้องกับวิสัยน์ทัศน์ พันธกิจ และบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการ ด้านบริหารและด้านวิชาการสามารถวัดผลลัพธ์ และมีความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกลุ่มงายุทธศาสตร์และแผนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และมีการถ่ายทอดผ่านGoogle meet สำหรับบุคลากรที่ติดภารกิจก็สามารถร่วมประชุมได้ด้วย #สรุปผลการดำเนินงาน65 #จัดทำแผนปฏิบัติการ66 Public

ขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์

สำนักงานก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์ https://www.ocsc.go.th/ethics/event https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/ Public

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden)

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden) …………… 22 กรกฎาคม 2565 นายมาฆะ สืบวงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden) โดยมีนายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ และผ่านเกณฑ์การประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักยภาพ โดยใช้หลักการการออกแบบสวนบำบัดของประพจน์ เภตรากาศ (2557) ให้เหมาะกับความต้องการหรือความพิการและข้อจำกัดต่างๆ ของแต่ละคน เพื่อบำบัด ฟื้นฟูทักษะด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ที่เป็นความสามารถในการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าใน ชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่เจ็บป่วยซับซ้อนเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเกิดทักษะความสามารถใน การประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต มีศักยภาพ อีกทั้งผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เรื่อง ประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden)และการจัดสวนsensory และการอภิปรายสรุปผลการทำกิจกรรม โดยนายจิรพงศ์ วิรัช นักกิจกรรมบำบัดปฏิบบัติการ วิทยากร ณ บริเวณกลุ่มงานกิจกรรมบำบัด …

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden) Read More »

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์ #ทรงพระเจริญ #สืบสานรักษาต่อยอด Public

Scroll to Top