ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลฯ และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลฯ และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ …………………….. วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ห้องประชุมเล็ก หลังจากนั้นได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก และเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้รับบริการได้ลงนามถวายพระพรด้วย

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจต่ออายุรับรองคุณภาพซ้ำ ครั้งที่ 5

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจต่ออายุรับรองคุณภาพซ้ำ ครั้งที่ 5 ……. วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ในโอกาสเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุรับรองคุณภาพซ้ำ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 และภาคีเครือข่าย จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร โรงพยาบาลวัฒนานคร สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย และ องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวแทนชุมชนสถานพยาบาลเครือข่าย สร้างเสริมสุขภาพและเสริมพลัง หัวข้อ “Session Community interview” ณ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

9 ธันวาคม #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

9 ธันวาคม #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล . วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมริดา ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ โรงพยายาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ลงเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ลงเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ………………………. วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมจิตเวชชุมชนลงเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ณ บ้านผู้ป่วยเขตตำบลหนองแวงและตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พร้อมผู้นำชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร รพ.สต.หนองแวง รพ.สต.หนองเทา สภ.วัฒนานคร สภ.บ้านทับใหม่ อบต.หนองแวง และอบต.โนนหมากเค็ง โดยพบผู้ป่วยทั้ง 2 ราย อาศัยอยู่ภายในบ้านอาการไม่ดี 1 ราย ผู้ป่วยชายเนื่องจากกำลังดื่มสุราอยู่นอนไม่หลับจึงประสานพื้นที่พาเข้ารับการตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ผู้ป่วยหญิงพบอาการดี รับประทานยาต่อเนื่อง ขอรับยาผ่านระบบยาใจใกล้บ้านต่อเนื่อง Cr ภาพ/ข้อมูล : aOyaOy, POYJUNG

ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว

ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว 1 ธันวามคม 2565 นพ.พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเวชสระแก้วราชนครินทร์ และคณะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว(1ธ.ค.36) โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี Cr:เลขา jan

ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด

ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด ….. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด โดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 รวมถึงขับเคลื่อนการเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด อีกทั้งผลักดันให้เกิดกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาและติดตามเฝ้าระวังป้องกันอาการกำเริบ หรือก่อความรุนแรงซ้ำ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และในโอกาสนี้นายแพทย์โอภาส การกวินท์พงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงนโยบายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V) ซึ่งนายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับ คณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมสุขภาพจิตด้วย Cr: เลขา✨JAN✨

นายอำเภอวัฒนานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับอำเภอ

นายอำเภอวัฒนานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับอำเภอ ……………………….. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้  นายทรงภพ ขุนเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับอำเภอ เพื่อวางแผนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.อ.สาธิต มิตรรัก ผกก.สภ.วัฒนานคร พ.ต.อ.จุมพฏ มัณยาภา ผกก.สภ.หนองหมากฝ้าย พ.ต.อ.ชยเดช ไคยฤทธิ์  ผกก.สภ.บ้านทับใหม่    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร ชั้น 2 จังหวัดสระแก้ว cr: Songpope SPKM

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ………………………. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดย มี นายประจวบ วงศ์สมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยวเป็นประธาน และมีผู้นำชุมชนตำบลไทรเดี่ยว โรงพยาบาลคลองหาด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด รพ.สต.หนองแวง และอบต.ไทรเดี่ยว ได้มติที่ประชุม คือ จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดูแลผู้ป่วย และช่วยเหลือญาติโดยจะลงเยี่ยมเสริมกำลังใจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ในการพาเขารับการตรวจรักษาตามนัด อบต.ไทรเดี่ยวจะสนับสนุนรถยนต์พามาตรวจทุกครั้ง และหากเริ่มมีอาการกำเริบเพื่อนบ้านจะแจ้งให้จนท.รพ.สต.หนองแวง และ สภ.คลองหาด เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะทดลองให้ผู้ป่วยกลับอยู่ในชุมชน ครั้งละ 2 สัปดาห์ Cr: POYJUNG

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและตะวันออก

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและตะวันออก ……….. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานกล่าวชื่นชม แสดงความยินดี และมอบรางวัล การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และ นายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันและร่วมพิธีประกาศผลมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้วย cr:เจี๊ยบ รพจ.สระแก้ว

1 2 3 4 5 7