ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ Adminjvsakaeo.go.th

วันหยุดเดือน เมษายน 2566

วันหยุดเดือน เมษายน 2566 …… 1.วันพฤหัสบดี ที่ 6 เม.ย. 66 หยุดวันจักรี 2.วันพฤหัสบดี ที่13 เม.ย. 66 หยุดวันสงกรานต์ 3.วันศุกร์ที่ ที่ 14 เม.ย. 66 หยุดวันสงกรานต์ 4.วันจันทร์ ที่ 17 เม.ย. 66 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ สอบถามบริการ โทร 0 3726 2994-8 Public

ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลในงานวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลในงานวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ………… 22 มีนาคม 2566 นายไพศาล ยิ้มกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลในงานวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร เพื่อร่วมตระหนักถึงคุณค่า ความดี เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธาน #วันอสม._แห่งชาติ Cr: เลขาเจี๊ยบ Public

ข่าว สคบ.ประจำเดือน มีนาคม 2566

ข่าว สคบ.ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประกอบด้วย 1.บุหรีไฟฟ้า อันตรายผิดกฎหมาย 2.ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 3.ธุรกิจให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธรุกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2566 4.ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าควบคุมฉลาก รายละเอียดดังนี้ “บุหรี่ไฟฟ้า” ประกาศสัญญา เช่าซื้อรถยนต์ฉบับ ๒ ๒๕๖๖pdf ประกาศสัญญาต่อเติมอาคารเพื่ออยู่อาศัย 66 สารบำรุงดิน jp Public

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565 และที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับจังหวัด) ประจำปี 2565 1.นายลวิญญ์วิชญพงศ์ ภูมิจีน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565(กลุ่มที่ 2 ประเภทวิชาการ/ชำนาญการพิเศษ) …………………. และ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565 (กลุ่มที่ 6 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 1.นางสาวสุพรวิมล เมืองเทศ พนักงานพิมพ์ 2.นางสาวกุญจิรา เวชการ นักจัดการงานทั่วไป …………… และที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับจังหวัด) ประจำปี 2565 จังหวัดสระแก้ว 1.นางสาวพิมพ์ทิชา ลิ้มนิธิวรสิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ขอให้มีความสุข ความเจริญ รักษาคุณความดีนี้ สืบไป …………… Public

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากรเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากรเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน ……. วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ นายพรชัย ทุมมา รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากรเจ็บป่วย และพักรักษาตัวที่บ้าน พร้อมมอบกระเช้าอาหารเสริมสำหรับบำรุงร่างกาย ณ บ้านเนินผาสุก หมู่ที่ 6 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว Crภาพ : tookta(หน.พิมจันทร์) Public

ทีมสัตวแพทย์สระแก้ว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันเพื่อควบคุมการเจริญพันธุ์ของแมว และสุนัขบริเวณโรงพยาบาล

วันพุธที่ 15 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น.นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร เข้าร่วมทำหมันควบคุมการเจริญพันธุ์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์ โดยมีนายไพศาล ยิ้มกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (ENV)และคณะ ให้การต้อนรับ วันนี้สามารถ ควบคุมแมวจรจัดและมีเจ้าของได้ทั้งหมด จำนวน 11 ตัว เพื่อทำหมันและฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า และติดสัญลักษณ์ที่ตัวแมวจรจัดเพื่อให้ทราบว่าผ่านการฉีดยาแล้ว อำนวยความสะดวกโดยทีมบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณแปลงเกษตรสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย Cr: #ทีม_ENV Public

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลวังน้ำเย็น สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น และกองสวัสดิการสังคม ได้มติที่ประชุม คือ พื้นที่จัดตั้งคณะทำงานดูแลเฉพาะกิจ ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดเพื่อป้องการเสพซ้ำที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ทุกวันอังคาร หากมีพฤติกรรมรุนแรง ลักทรัพย์ เสพยาเสพติด ให้ญาติแจ้งตำรวจคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย Cr: POYJUNG Public

ข่าวสาร สคบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ) เผยแพร่ข่าวสารจำนวน 4 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 1.สคบ. ไม่รับร้องเรียนในเรื่องใดบ้าง.docx 2.ระวัง! แชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบการลงทุนจัด 3.ระวังภัยในการซื้อรถยนต์มือสอง 4.หมอกพิษที่เรียกว่า. “บารากู่” Public

ร่วมออกบูธในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566

ร่วมออกบูธในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 …….. 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ออกบูธสถานี “วัดใจ เติมพลัง” ใน งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑล ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นคืนที่ 6 ของงาน ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับเด็กๆด้วยการ”ระบายสีปูนพลาสเตอร์” และ Mental Health Check In สำหรับผู้มาเที่ยวในงาน Public

Scroll to Top