MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามก่อนกลับบ้าน

เพื่อคลายวิตกกังวล …………………… วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงเยียวยจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้าน เพื่อลดความวิตกกังวล ความเครียด และทำกิจกรรมให้สุขศึกษาสุขภาพจิต การจัดการความเครียด การสังเกตตนเอง พูด คุย ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพจิต ผ่านเสียงตามสาย เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามกองทับบก(รพ.ค่ายสุรสิงหนาท โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 75 ราย) จากนั้น เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 16 ราย)

ทีม MCATT เยียวยาจิตใจ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม ก่อนกลับบ้าน

ทีม MCATT เยียวยาจิตใจ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม ก่อนกลับบ้าน ……………………………. วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงเยียวยาจิตใจ ประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล ความเครียด และทำกิจกรรมให้สุขศึกษาสุขภาพจิต การจัดการความเครียด การสังเกตตนเอง พูด คุย ถาม-ตอบ  ปัญหาสุขภาพจิต ผ่านเสียงตามสาย เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามกองทับบก(รพ.ค่ายสุรสิงหนาท โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 24 ราย) เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 34 ราย) Cr: กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา

MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19โรงพยาบาลสนาม ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล

MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19โรงพยาบาลสนาม ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล …………………. วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงเยียวยาจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล  ความเครียด และทำกิจกรรมให้สุขศึกษาสุขภาพจิต การจัดการความเครียด การสังเกตตนเอง พูดคุย ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต ผ่านเสียงตามสาย  ณ   โรงพยาบาลสนามกองทับบก(รพ.ค่ายสุรสิงหนาท) โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด  78 ราย หลังจากนั้น เวลา 13.00 – 16.00 น. ทีม MCATT(Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงเยียวยาจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล  ความเครียด […]

ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ

ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทำร้ายตนเอง ……………… 21 ม.ค.65 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ(MCATT) จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจและสอบสวนโรค ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทำร้ายตนเอง ในช่วงเช้า ณ อำเภอวังน้ำเย็น หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ประชุมร่วมวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลเด็กนักเรียนที่มีภาวะความเสี่ยงต่อสุขภาพจิต ร่วมกับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

……………….. เช้านี้(21ม.ค.65)พญ.จุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำสมาชิก พอ.สว.ร่วมกับ โรงพยาบาลวัฒนานคร โดยนพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร รพ.สต.ห้วยชัน และ ศตม.32 สระแก้ว ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการช่วยเหลือ รักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่บ้านระเบาะหูกวาง บ้านห้วยชัน และบริเวณใกล้เคียง โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เยี่ยมชมให้กำลังใจตามจุดให้บริการ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 บ้านระเบาะหูกวาง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ขอขอบคุณ “พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้ว และประชาชนคนไทยทุกคน” ที่ให้ความร่วมมือรับวัคซีน 100 ล้านโดส

ขอขอบคุณ “พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้ว และประชาชนคนไทยทุกคน” ที่ให้ความร่วมมือรับวัคซีน 100 ล้านโดส เพื่อคนไทยปลอดภัย ประเทศไทยปลอดเชื้อ 0 จำนวนคนที่เข้าถึง 0 จำนวนการมีส่วนร่วม – คะแนนการเผยแพร่ โปรโมทโพสต์ 1โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

เขตสุขภาพที่ 6  ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2565

เขตสุขภาพที่ 6  ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2565 ………. วานนี้( 16 ธ.ค. 64) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปกัมภ์ จัดประชุม ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธาน เปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจริญ-คุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท์ อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ผ่าน ระบบ Cisco Webex ซึ่งมีเครือข่าย งานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 เข้าร่วมประชุม จำนวน 180 คน Cr: pum👑chonthicha

ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ และสอบสวนโรคญาติผู้พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จ

ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ และสอบสวนโรคญาติผู้พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จ ………. 13 ธันวาคม 2564 ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย งานสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ และสอบสวนโรคญาติผู้พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จ psychological autopsy ในเขตพื้นที่ อำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 2 ราย และครอบครัวผู้พยายามฆ่าตัวตาย 1 ราย cr:จ๋าจ๋า

ประกาศพื้นที่ปลอดโรคโควิด-19 (Covid Free setting) ในโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศพื้นที่ปลอดโรคโควิด-19 (Covid Free setting) ในโรงพยาบาล เรียนผู้รับบริการทุกท่าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ดังนั้น โรงพยาบาล  จึงขอความร่วมมือผู้มารับบริการ ได้แก่ ตรวจรักษา เยี่ยมญาติ ประชุม หรือติดต่อราชการ(เกินกว่า 15 นาที) ขอให้ปฏิบัติดังนี้ คัดกรองความเสี่ยงก่อนรับบริการทุกครั้ง สวมแมสก์ และล้างมือ 100% แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนตามระยะที่กำหนด หรือตรวจโควิด-19 (ATK) ใน 24 ชั่วโมง กรณีไม่มีหลักฐานในข้อ 2 ร่วมกับพบคัดกรองพบมีความเสี่ยง จะได้รับการสุ่มตรวจโควิด-19 (ATK) ก่อนเข้ารับบริการ   ทั้งนี้ โรงพยาบาลดำเนินการภายใต้ พรบ. ควบคุมโรค หากไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีผลเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป   (นางสาวจุฬาพันธุ์  เหมกูล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ประเมินสุขภาพจิตเยาวชนหญิงถูกหลอกขายแรงงานในบ่อนกาสิโน

ประเมินสุขภาพจิตเยาวชนหญิงถูกหลอกขายแรงงานในบ่อนกาสิโน ………. เช้านี้ (25 พ.ย. 64)ทีมMCATT โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โดยพญ.จุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางอารี  วิเชียร สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร โรงพยาบาลวัฒนานคร รพ.สต.เขาพรมสุวรรณ ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว แรงงานจังหวัดสระแก้ว นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร กำนันตำบล แซร์ออ ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่หมู่ 5 และหมู่ 10  ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือเยาวชนหญิงที่ถูกหลอกไปขายแรงงานในบ่อนกาสิโนที่ฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา จำนวน 2 คน หลังได้รับความช่วยเหลือจากทางการกลับฝั่งไทย พบ1ในสอง ยังมีอาการหวาดระแวง นอนไม่หลับ ทีมให้คำปรึกษาในเบื้องต้น  ในโอกาสนี้เหล่ากาชาติจังหวัดสระแก้วได้มอบทรัพย์ และสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์  ทีมMCATT วางแผนเตรียมลงประเมินสุขภาพจิตอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไป #ทีมMCATT

1 2