ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม)

Adminjvsakaeo.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Adminjvsakaeo.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Adminjvsakaeo.go.th

Scroll to Top