ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะเมินฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะเมินฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้

รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา >>ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 80 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม. >>ได้รับวุฒิปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ >> อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานบริการ ………….. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ รายละเอียดดังนี้

รับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 1. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา >>ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม. >>ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 -20 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ของบุคคลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียดดังนี้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ การผดุงครรภ์ชั้น1) ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 80 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม. 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา จบชั้นมัธยมตอนต้น(ม. 3) ขึ้นไป ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม.   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -12 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิปวส. สาขาการเงิน การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คาบละ 60 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม. ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-31ตุลาคม 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มมิถุนายน -8กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้

1 2 3