ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน .. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พกส.

… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

รับสมัครเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

รับสมัครเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด เงินเดือน 10,200 วุฒิ ปวส.เกษตรศาสตร์ หรือศิลปกรรม (เท่านั้น) รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และจพง.ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และจพง.ธุรการ รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ …. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอีดดังนี้

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ….. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย) วุฒิ ม.3-ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท 2. ตำแหน่ง จพง.ธุรการ วุฒ ปวส. เงินเดือน 10,200 บาท รายละเอียดดังนี้

รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ช) 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ช) 1 อัตรา – อัตราค่าตอบแทน 7,590 บาท /เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร >> วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป >> มีสัญชาติไทย >> อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ รับสมัครระหว่าง วันที่ 4 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 จันทร์-ศุกร์ 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติม ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 0 3726 2982 ในวันเวลาราชการ ดังรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ รายละเอียดดังนี้  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ………… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องนำใบรับรองแพทย์ ยื่นต่อกรรมการด้วย

1 2