รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) >>ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา >>อัตราค่าจ้าง 560.- บาท/วัน >>อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ >>ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ นวก.พัสดุ 24พ.ย

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ จพ.ธุรการ ห้องยา พ.ย.65

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ช)1 อัตรา และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ญ)1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ผชล. 22พ.ย.65

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ พยบ. 22พ.ย.65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา รายละเอียดดังนี้ จพ.ธุรการ+ห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแวราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียดดังนี้ นวก.พัสดุ

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1RTtWAlllfq1Qpky2RenxcXHshVSqBATA?usp=sharing รับสมัครกรม

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ https://www.dmh.thaijobjob.com

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน พกส. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน พกส. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข( พกส.) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือการายงานตัวเพื่อปฏิบบัติราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. หากไม่มาตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดดังนี้ ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก พ.ย.65

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา(560บาท/วัน) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ วุฒิ ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดดังนี้ นวก.พัสดุ

1 2 3 6