รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา – อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท /เดือนค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ – ฉ.11 เดือนละ 2,200.- – OT เวรละ 600.- บาท (10 เวร/เดือน) – ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดึก เวรละ 200.-- พตส. 1,500 คุณสมบัติผู้สมัคร >> มีสัญชาติไทย >> อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-12 เมษายน 2566 สอบถามเพิ่มเติม ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 0 3726 29820 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้ พยบ.24 มี.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ญ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯพนักงานช่วยเหลือคนไข้ …….. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศหญิง) รายละเอียดดังนี้ ผชล.หญิง 22 มี.ค.66

เปิดรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา(ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ……….. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา – วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – ค่าตอบแทน 80.- บาท/ชม. – ปฏิบัติงานวันละ 7ชม. – อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ รายละเอียดดังนี้ นวก.สาธารณสุข มี.ค.66

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้ นายช่างไฟฟ้า

รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หญิง 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หญิง 1 อัตรา ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(หญิง) 1 อัตรา – อัตราค่าตอบแทน 8,690.-บาท – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี – รับสมัครตั้งแต่ 13-21 มี.ค. 66 รายละเอียดดังนี้ ผชล.หญิง มี.ค.66

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ พยบ.มี.ค.66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ชาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ชาย ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ชาย รายละเอียดดังนี้ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินพยาบาลวิชาชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ ผชล. 20ก.พ.66

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนายช่างไฟฟ้า – วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ – ค่าตอบแทน 11,500.- บาท/เดือน – อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ รายละเอียดดังนี้ นายช่างไฟฟ้า 20ก.พ.66

1 2 3 9