ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะฯ พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับกับแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ พยบ. 8ธ.ค.65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะฯ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับกับแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)   รายละเอียดดังนี้ ผชล. 8ธ.ค.65

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ โรงพยายาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ลงเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ลงเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ………………………. วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมจิตเวชชุมชนลงเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ณ บ้านผู้ป่วยเขตตำบลหนองแวงและตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พร้อมผู้นำชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร รพ.สต.หนองแวง รพ.สต.หนองเทา สภ.วัฒนานคร สภ.บ้านทับใหม่ อบต.หนองแวง และอบต.โนนหมากเค็ง โดยพบผู้ป่วยทั้ง 2 ราย อาศัยอยู่ภายในบ้านอาการไม่ดี 1 ราย ผู้ป่วยชายเนื่องจากกำลังดื่มสุราอยู่นอนไม่หลับจึงประสานพื้นที่พาเข้ารับการตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ผู้ป่วยหญิงพบอาการดี รับประทานยาต่อเนื่อง ขอรับยาผ่านระบบยาใจใกล้บ้านต่อเนื่อง Cr ภาพ/ข้อมูล : aOyaOy, POYJUNG

ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว

ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว 1 ธันวามคม 2565 นพ.พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเวชสระแก้วราชนครินทร์ และคณะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว(1ธ.ค.36) โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี Cr:เลขา jan

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา รายละเอียดดังนี้ พนักงานประจำห้องยา

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ พยาบาล 30-11-65

ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด

ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด ….. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด โดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 รวมถึงขับเคลื่อนการเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด อีกทั้งผลักดันให้เกิดกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาและติดตามเฝ้าระวังป้องกันอาการกำเริบ หรือก่อความรุนแรงซ้ำ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และในโอกาสนี้นายแพทย์โอภาส การกวินท์พงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงนโยบายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V) ซึ่งนายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับ คณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมสุขภาพจิตด้วย Cr: เลขา✨JAN✨

นายอำเภอวัฒนานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับอำเภอ

นายอำเภอวัฒนานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับอำเภอ ……………………….. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้  นายทรงภพ ขุนเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับอำเภอ เพื่อวางแผนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.อ.สาธิต มิตรรัก ผกก.สภ.วัฒนานคร พ.ต.อ.จุมพฏ มัณยาภา ผกก.สภ.หนองหมากฝ้าย พ.ต.อ.ชยเดช ไคยฤทธิ์  ผกก.สภ.บ้านทับใหม่    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร ชั้น 2 จังหวัดสระแก้ว cr: Songpope SPKM

รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) >>ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา >>อัตราค่าจ้าง 560.- บาท/วัน >>อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ >>ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ นวก.พัสดุ 24พ.ย

1 2 3 4 5 13