โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden)

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden) …………… 22 กรกฎาคม 2565 นายมาฆะ สืบวงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden) โดยมีนายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ และผ่านเกณฑ์การประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักยภาพ โดยใช้หลักการการออกแบบสวนบำบัดของประพจน์ เภตรากาศ (2557) ให้เหมาะกับความต้องการหรือความพิการและข้อจำกัดต่างๆ ของแต่ละคน เพื่อบำบัด ฟื้นฟูทักษะด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ที่เป็นความสามารถในการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าใน ชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่เจ็บป่วยซับซ้อนเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเกิดทักษะความสามารถใน การประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต มีศักยภาพ อีกทั้งผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เรื่อง ประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden)และการจัดสวนsensory และการอภิปรายสรุปผลการทำกิจกรรม โดยนายจิรพงศ์ วิรัช นักกิจกรรมบำบัดปฏิบบัติการ วิทยากร ณ บริเวณกลุ่มงานกิจกรรมบำบัด […]

รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา >>ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 80 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม. >>ได้รับวุฒิปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ >> อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์ #ทรงพระเจริญ #สืบสานรักษาต่อยอด

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดดังนี้

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตลอดเดือนกรกฎาคม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตลอดเดือนกรกฎาคม  ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. : http://web.ocsc.go.th/forking #ทรงพระเจริญ #สืบสานรักษาต่อยอด #รักประเทศไทย #เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานบริการ ………….. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ รายละเอียดดังนี้

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 1. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา >>ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม. >>ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 -20 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ของบุคคลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียดดังนี้

1 2 3 4 5 7