รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ช) 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ช) 1 อัตรา – อัตราค่าตอบแทน 7,590 บาท /เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร >> วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป >> มีสัญชาติไทย >> อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ รับสมัครระหว่าง วันที่ 4 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 จันทร์-ศุกร์ 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติม ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 0 3726 2982 ในวันเวลาราชการ ดังรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ รายละเอียดดังนี้  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ………… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องนำใบรับรองแพทย์ ยื่นต่อกรรมการด้วย

ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ

ทีม MCATT สระแก้ว ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทำร้ายตนเอง ……………… 21 ม.ค.65 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ(MCATT) จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจและสอบสวนโรค ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทำร้ายตนเอง ในช่วงเช้า ณ อำเภอวังน้ำเย็น หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ประชุมร่วมวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลเด็กนักเรียนที่มีภาวะความเสี่ยงต่อสุขภาพจิต ร่วมกับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

……………….. เช้านี้(21ม.ค.65)พญ.จุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำสมาชิก พอ.สว.ร่วมกับ โรงพยาบาลวัฒนานคร โดยนพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร รพ.สต.ห้วยชัน และ ศตม.32 สระแก้ว ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการช่วยเหลือ รักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่บ้านระเบาะหูกวาง บ้านห้วยชัน และบริเวณใกล้เคียง โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เยี่ยมชมให้กำลังใจตามจุดให้บริการ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 บ้านระเบาะหูกวาง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพนักงานช่วยเหลือคนไข้หญิง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้หญิง รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้เพศหญิง 1 อัตรา 2.นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้เพศหญิง 1 อัตรา 2.นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ขอขอบคุณ “พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้ว และประชาชนคนไทยทุกคน” ที่ให้ความร่วมมือรับวัคซีน 100 ล้านโดส

ขอขอบคุณ “พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้ว และประชาชนคนไทยทุกคน” ที่ให้ความร่วมมือรับวัคซีน 100 ล้านโดส เพื่อคนไทยปลอดภัย ประเทศไทยปลอดเชื้อ 0 จำนวนคนที่เข้าถึง 0 จำนวนการมีส่วนร่วม – คะแนนการเผยแพร่ โปรโมทโพสต์ 1โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

เขตสุขภาพที่ 6  ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2565

เขตสุขภาพที่ 6  ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2565 ………. วานนี้( 16 ธ.ค. 64) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปกัมภ์ จัดประชุม ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธาน เปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจริญ-คุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท์ อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ผ่าน ระบบ Cisco Webex ซึ่งมีเครือข่าย งานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 เข้าร่วมประชุม จำนวน 180 คน Cr: pum👑chonthicha

1 2 3