รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ …………….. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย) 1 อัตรา >>วุฒิ ม.3-ม.6 >>เงินเดือน 7,590 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2565 ช่วงเวลา 09.00-15.30 น. รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ของบุคคลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้

รับสมัครนักจัดการงานทั่วไปและพนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา >>ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 80 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม. >>ได้รับวุฒิปริญญา ทุกสาขา >> อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ 2. ตำแหน่ง พนักงานประขำห้องยา จำนวน 1 อัตรา >>ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม. >>มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3-6(ม.3-ม.6) >> อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้

ประกาศายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

ประกาศายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา .. ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เรื่องรับมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565

การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565 ………………… ระหว่าง​วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพลอยจันทน์ ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และนายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้มอบหมายให้ นายทรงภพ ขุนเมือง รองผู้อำนวยการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงาน ในหัวข้อสุขภาพจิต และในโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการ ได้ฝากประเด็นติดตามเรื่องงานสุขภาพจิตเรื่องเครื่องมือการดักจับ สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย และพยายามฆ่าตัวตาย รวมถึงการคัดกรองกลุ่มเข้าถึง และเข้าไม่ถึงบริการจิตเวช และการดักจับกลุ่มประชาชน (กลุ่มป่วย /ไม่ป่วย)  ในพื้นที่  โดยบูรณาการงานทั้งกายและจิตเข้าไปในกลุ่มคลินิกต่างๆในโรงพยาบาล Cr:กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรฯ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ . ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะเมินฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะเมินฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 ……. 2 สิงหาคม 2565 นายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนสุขภาพจิตแห่งชาติ นโยบายกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้วและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานสุขภาพจิต เพื่อให้การบริการของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์สอดคล้องกับวิสัยน์ทัศน์ พันธกิจ และบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการ ด้านบริหารและด้านวิชาการสามารถวัดผลลัพธ์ และมีความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกลุ่มงายุทธศาสตร์และแผนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และมีการถ่ายทอดผ่านGoogle meet สำหรับบุคลากรที่ติดภารกิจก็สามารถร่วมประชุมได้ด้วย #สรุปผลการดำเนินงาน65 #จัดทำแผนปฏิบัติการ66

ขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์

สำนักงานก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์ https://www.ocsc.go.th/ethics/event https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden)

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden) …………… 22 กรกฎาคม 2565 นายมาฆะ สืบวงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden) โดยมีนายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ และผ่านเกณฑ์การประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักยภาพ โดยใช้หลักการการออกแบบสวนบำบัดของประพจน์ เภตรากาศ (2557) ให้เหมาะกับความต้องการหรือความพิการและข้อจำกัดต่างๆ ของแต่ละคน เพื่อบำบัด ฟื้นฟูทักษะด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ที่เป็นความสามารถในการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าใน ชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่เจ็บป่วยซับซ้อนเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเกิดทักษะความสามารถใน การประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต มีศักยภาพ อีกทั้งผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เรื่อง ประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden)และการจัดสวนsensory และการอภิปรายสรุปผลการทำกิจกรรม โดยนายจิรพงศ์ วิรัช นักกิจกรรมบำบัดปฏิบบัติการ วิทยากร ณ บริเวณกลุ่มงานกิจกรรมบำบัด […]

1 2 3 4 7