Author name: Public

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากรเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากรเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน ……. วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ นายพรชัย ทุมมา รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากรเจ็บป่วย และพักรักษาตัวที่บ้าน พร้อมมอบกระเช้าอาหารเสริมสำหรับบำรุงร่างกาย ณ บ้านเนินผาสุก หมู่ที่ 6 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว Crภาพ : tookta(หน.พิมจันทร์) Public

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้ นายช่างไฟฟ้า Public

รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หญิง 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หญิง 1 อัตรา ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(หญิง) 1 อัตรา – อัตราค่าตอบแทน 8,690.-บาท – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี – รับสมัครตั้งแต่ 13-21 มี.ค. 66 รายละเอียดดังนี้ ผชล.หญิง มี.ค.66 Public

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ พยบ.มี.ค.66 Public

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ชาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ชาย ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ชาย รายละเอียดดังนี้ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน Public

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินพยาบาลวิชาชี Public

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ ผชล. 20ก.พ.66 Public

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนายช่างไฟฟ้า – วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ – ค่าตอบแทน 11,500.- บาท/เดือน – อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ รายละเอียดดังนี้ นายช่างไฟฟ้า 20ก.พ.66 Public

ทีมสัตวแพทย์สระแก้ว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันเพื่อควบคุมการเจริญพันธุ์ของแมว และสุนัขบริเวณโรงพยาบาล

วันพุธที่ 15 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น.นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร เข้าร่วมทำหมันควบคุมการเจริญพันธุ์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์ โดยมีนายไพศาล ยิ้มกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (ENV)และคณะ ให้การต้อนรับ วันนี้สามารถ ควบคุมแมวจรจัดและมีเจ้าของได้ทั้งหมด จำนวน 11 ตัว เพื่อทำหมันและฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า และติดสัญลักษณ์ที่ตัวแมวจรจัดเพื่อให้ทราบว่าผ่านการฉีดยาแล้ว อำนวยความสะดวกโดยทีมบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณแปลงเกษตรสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย Cr: #ทีม_ENV Public

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลวังน้ำเย็น สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น และกองสวัสดิการสังคม ได้มติที่ประชุม คือ พื้นที่จัดตั้งคณะทำงานดูแลเฉพาะกิจ ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดเพื่อป้องการเสพซ้ำที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ทุกวันอังคาร หากมีพฤติกรรมรุนแรง ลักทรัพย์ เสพยาเสพติด ให้ญาติแจ้งตำรวจคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย Cr: POYJUNG Public

Scroll to Top