ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด รายละเอียดดังนี้

MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามก่อนกลับบ้าน

เพื่อคลายวิตกกังวล …………………… วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงเยียวยจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้าน เพื่อลดความวิตกกังวล ความเครียด และทำกิจกรรมให้สุขศึกษาสุขภาพจิต การจัดการความเครียด การสังเกตตนเอง พูด คุย ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพจิต ผ่านเสียงตามสาย เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามกองทับบก(รพ.ค่ายสุรสิงหนาท โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 75 ราย) จากนั้น เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 16 ราย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน .. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พกส.

… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ทีม MCATT เยียวยาจิตใจ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม ก่อนกลับบ้าน

ทีม MCATT เยียวยาจิตใจ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม ก่อนกลับบ้าน ……………………………. วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงเยียวยาจิตใจ ประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล ความเครียด และทำกิจกรรมให้สุขศึกษาสุขภาพจิต การจัดการความเครียด การสังเกตตนเอง พูด คุย ถาม-ตอบ  ปัญหาสุขภาพจิต ผ่านเสียงตามสาย เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามกองทับบก(รพ.ค่ายสุรสิงหนาท โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 24 ราย) เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 34 ราย) Cr: กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา

รับสมัครเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

รับสมัครเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด เงินเดือน 10,200 วุฒิ ปวส.เกษตรศาสตร์ หรือศิลปกรรม (เท่านั้น) รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และจพง.ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และจพง.ธุรการ รายละเอียดดังนี้

MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19โรงพยาบาลสนาม ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล

MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19โรงพยาบาลสนาม ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล …………………. วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงเยียวยาจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล  ความเครียด และทำกิจกรรมให้สุขศึกษาสุขภาพจิต การจัดการความเครียด การสังเกตตนเอง พูดคุย ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต ผ่านเสียงตามสาย  ณ   โรงพยาบาลสนามกองทับบก(รพ.ค่ายสุรสิงหนาท) โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด  78 ราย หลังจากนั้น เวลา 13.00 – 16.00 น. ทีม MCATT(Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงเยียวยาจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล  ความเครียด […]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ …. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอีดดังนี้

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ….. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย) วุฒิ ม.3-ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท 2. ตำแหน่ง จพง.ธุรการ วุฒ ปวส. เงินเดือน 10,200 บาท รายละเอียดดังนี้

1 2 3