รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา – อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท /เดือนค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ – ฉ.11 เดือนละ 2,200.- – OT เวรละ 600.- บาท (10 เวร/เดือน) – ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดึก เวรละ 200.-- พตส. 1,500 คุณสมบัติผู้สมัคร >> มีสัญชาติไทย >> อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-12 เมษายน 2566 สอบถามเพิ่มเติม ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 0 3726 29820 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้ พยบ.24 มี.ค. 66

วันหยุดเดือน เมษายน 2566

วันหยุดเดือน เมษายน 2566 …… 1.วันพฤหัสบดี ที่ 6 เม.ย. 66 หยุดวันจักรี 2.วันพฤหัสบดี ที่13 เม.ย. 66 หยุดวันสงกรานต์ 3.วันศุกร์ที่ ที่ 14 เม.ย. 66 หยุดวันสงกรานต์ 4.วันจันทร์ ที่ 17 เม.ย. 66 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ สอบถามบริการ โทร 0 3726 2994-8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ญ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯพนักงานช่วยเหลือคนไข้ …….. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศหญิง) รายละเอียดดังนี้ ผชล.หญิง 22 มี.ค.66

ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลในงานวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลในงานวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ………… 22 มีนาคม 2566 นายไพศาล ยิ้มกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลในงานวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร เพื่อร่วมตระหนักถึงคุณค่า ความดี เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธาน #วันอสม._แห่งชาติ Cr: เลขาเจี๊ยบ

เปิดรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา(ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ……….. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา – วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – ค่าตอบแทน 80.- บาท/ชม. – ปฏิบัติงานวันละ 7ชม. – อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ รายละเอียดดังนี้ นวก.สาธารณสุข มี.ค.66

ข่าว สคบ.ประจำเดือน มีนาคม 2566

ข่าว สคบ.ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประกอบด้วย 1.บุหรีไฟฟ้า อันตรายผิดกฎหมาย 2.ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 3.ธุรกิจให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธรุกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2566 4.ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าควบคุมฉลาก รายละเอียดดังนี้ “บุหรี่ไฟฟ้า” ประกาศสัญญา เช่าซื้อรถยนต์ฉบับ ๒ ๒๕๖๖pdf ประกาศสัญญาต่อเติมอาคารเพื่ออยู่อาศัย 66 สารบำรุงดิน jp

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565 และที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับจังหวัด) ประจำปี 2565 1.นายลวิญญ์วิชญพงศ์ ภูมิจีน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565(กลุ่มที่ 2 ประเภทวิชาการ/ชำนาญการพิเศษ) …………………. และ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565 (กลุ่มที่ 6 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 1.นางสาวสุพรวิมล เมืองเทศ พนักงานพิมพ์ 2.นางสาวกุญจิรา เวชการ นักจัดการงานทั่วไป …………… และที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับจังหวัด) ประจำปี 2565 จังหวัดสระแก้ว 1.นางสาวพิมพ์ทิชา ลิ้มนิธิวรสิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ขอให้มีความสุข ความเจริญ รักษาคุณความดีนี้ สืบไป ……………

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากรเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากรเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน ……. วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ นายพรชัย ทุมมา รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากรเจ็บป่วย และพักรักษาตัวที่บ้าน พร้อมมอบกระเช้าอาหารเสริมสำหรับบำรุงร่างกาย ณ บ้านเนินผาสุก หมู่ที่ 6 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว Crภาพ : tookta(หน.พิมจันทร์)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้ นายช่างไฟฟ้า

รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หญิง 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หญิง 1 อัตรา ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(หญิง) 1 อัตรา – อัตราค่าตอบแทน 8,690.-บาท – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี – รับสมัครตั้งแต่ 13-21 มี.ค. 66 รายละเอียดดังนี้ ผชล.หญิง มี.ค.66

1 2 3 15