ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด

ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด ….. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด โดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 รวมถึงขับเคลื่อนการเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด อีกทั้งผลักดันให้เกิดกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาและติดตามเฝ้าระวังป้องกันอาการกำเริบ หรือก่อความรุนแรงซ้ำ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และในโอกาสนี้นายแพทย์โอภาส การกวินท์พงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงนโยบายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V) ซึ่งนายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับ คณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมสุขภาพจิตด้วย Cr: เลขา✨JAN✨

นายอำเภอวัฒนานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับอำเภอ

นายอำเภอวัฒนานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับอำเภอ ……………………….. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้  นายทรงภพ ขุนเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับอำเภอ เพื่อวางแผนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.อ.สาธิต มิตรรัก ผกก.สภ.วัฒนานคร พ.ต.อ.จุมพฏ มัณยาภา ผกก.สภ.หนองหมากฝ้าย พ.ต.อ.ชยเดช ไคยฤทธิ์  ผกก.สภ.บ้านทับใหม่    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร ชั้น 2 จังหวัดสระแก้ว cr: Songpope SPKM

รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) >>ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา >>อัตราค่าจ้าง 560.- บาท/วัน >>อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ >>ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ นวก.พัสดุ 24พ.ย

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ………………………. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดย มี นายประจวบ วงศ์สมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยวเป็นประธาน และมีผู้นำชุมชนตำบลไทรเดี่ยว โรงพยาบาลคลองหาด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด รพ.สต.หนองแวง และอบต.ไทรเดี่ยว ได้มติที่ประชุม คือ จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดูแลผู้ป่วย และช่วยเหลือญาติโดยจะลงเยี่ยมเสริมกำลังใจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ในการพาเขารับการตรวจรักษาตามนัด อบต.ไทรเดี่ยวจะสนับสนุนรถยนต์พามาตรวจทุกครั้ง และหากเริ่มมีอาการกำเริบเพื่อนบ้านจะแจ้งให้จนท.รพ.สต.หนองแวง และ สภ.คลองหาด เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะทดลองให้ผู้ป่วยกลับอยู่ในชุมชน ครั้งละ 2 สัปดาห์ Cr: POYJUNG

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ จพ.ธุรการ ห้องยา พ.ย.65

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ช)1 อัตรา และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ญ)1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ผชล. 22พ.ย.65

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ พยบ. 22พ.ย.65

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและตะวันออก

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและตะวันออก ……….. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานกล่าวชื่นชม แสดงความยินดี และมอบรางวัล การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และ นายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันและร่วมพิธีประกาศผลมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้วย cr:เจี๊ยบ รพจ.สระแก้ว

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ………………………. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดย มี พ.ต.อ.จุมพฏ มัณยาภา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย เป็นประธาน และมีผู้นำชุมชนตำบลหนองน้ำใส โรงพยาบาลวัฒนานคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานค รพ.สต.ซับนกแก้ว และอบต.หนองน้ำใส ได้มติที่ประชุม คือ จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจดูแลผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือญาติในการพาเขารับการตรวจรักษาตามนัด อบต.หนองน้ำใส จะสนับสนุนรถยนต์พามาตรวจทุกครั้ง และหากเริ่มมีอาการกำเริบเพื่อนบ้านจะแจ้งให้จนท.รพ.สต.ซับนกแก้ว และสภ.หนองหมากฝ้ายเพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทาง อบต.มอบหมาย จนท.เยี่ยมสำรวจบ้านและให้การช่วยเหลือทางสังคมต่อไป Cr: POYJUNG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา รายละเอียดดังนี้ จพ.ธุรการ+ห้องยา

1 2 3 10