ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “ธารน้ำใจ……สู้ภัยโควิด-19″ โดยบริจาคทรัพย์-สิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนาม บริจาคได้ที่ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ หรือที่ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 220-0-49449-1 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 3726 2994-8 #เราจะผ่านไปด้วยกัน #โรงพยาบาลสนาม #โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ Privacy Policy of Sakaeo Rajnakarindra Psychiatric Hospital จัดทำเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 1. วัตถุประสงค์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) […]

1 2 3 4