โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดี กับชาว JVSK ทุกท่าน
……………
ในโอกาสที่ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อรับรองว่า

ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก
ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีระยะเวลาการรับรอง 2 ปี
ระหว่าง 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567
รับรองโดยกรมอนามัย

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png โลโก้-กรีนแอนคลีน 59 KB 29
Scroll to Top