สร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในชุมชน (Community Resilience) สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย
…………………….

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  สาธารณสุขอำเภอโคกสูง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหมากมุ่น จัดอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในชุมชน (Community Resilience) สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยจากน้ำมือมนุษย์ และวิกฤตต่างๆโดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น เป็นประธานการอบรมฯ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 40 คน ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง (ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

Cr: pum👑chonthicha

 

Scroll to Top